______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. 06. 2017., srijeda, će se u našem džematu, ako Bog da, održati prigodan program i predavanje poslije teravih-namaza. Nakon predavanja na temu „Lejletu-l-kadr, noć u kojoj se pokazujemo Allahu dž.š.!“, klanjaće se noćni namaz i zikriti. Nakon kratkog osvježenja, učiti će se Kur’an-i-kerim, a potom klanjati noćni namaz do 02:30 sati i time probdjeti noć u džematskom ibadetu, računajući i nadajući se kabulu ibadeta i uslišanju dova! Amin!lejletul-kadr