Esselamu alejkum!

Program i predavanje
subota, 21. 05. 2016, nakon akšam namaza.

Obavještavamo džematlije i sve zainteresovane o programu i predavanju na temu: „Iskrenost u iščekivanju ramazana“.

Od naše iskrenosti ovisi i Allahova nagrada za naš post. Uzvišeni Allah kaže u hadis kudsijj-u (govor Poslanika Muhammeda, a.s., kojeg on jasno pripisuje Allahu Uzvišenom):

‎“كل حسنة بعشر أمثالها إلي سبع مئة ضعف إلا الصيام، فإنه لي و انا أجزي به“

„Svako dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta, osim posta – on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem“.

Iskrenost u nijjetu da, u bereketu i ubijeđenju promijenimo svoje razmišljanje ka boljem, započnemo i okončamo ramazanski post, je neizostavan uslov Allahovog posebnog nagrađivnja za post, uslišavanja naših dova, otklanjanja naših briga, problema i negativnih misli.

Za svaku promjenu je potrebno strpljenje sa oslanjanjem (التوكل) na Allaha Svemoćnog, a strpljivima Milostivi Allah kaže:

‎ „إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب“

„Samo strpljivima će bez računa pripasti ničim ograničena nagrada na ahiretu“, Al-Zumer 10.

Nemojmo ostavljati i propuštati ovu priliku da se, između akšama i jacije, 21. 05., u džamiji okupimo i provedemo vrijeme, družeći se isključivo Allaha radi, s ciljem da naučimo kako najljepše dočekati mubarek mjesec ramazan.

Hudždžetu-l- islam (Dokaz Islama), Imam al-Ghazali (1058-1111), u svom djelu: „Preporod islamskih nauka“ (إحياء علوم الدين) spominje Imama al-Qushairi-a (986-1072), da je, pokušavajući osvijestiti ljudsku inertnost, kazao u svojoj Risali (Poslanici):

‎“ترك العمل بسبب الخلق رياء، و فعله لأجل الخلق شرك“

„Ostavljanje određenog djela zbog ljudi je dvoličnost, a činjenje određenog djela zbog ljudi je pripisivanje Allahu druga- širk“.

Zato, cilj, uvijek, a sutra svima nama koji iskrenim nijjetom odlučimo doći u našu džamiju na predavanje treba da bude: „البراءة من خصلة المنافق“:

„Udaljivanje od onoga, šta je osobina licemjernih ljudi: neiskrenosti tj. neiskrenost u nijjetu“.

Da nam Allah olakša, grijehe nam oprosti i nijjet iskrenim učini!

Amin!

Bujrum!