Džematski odbor je odredio termin za Godišnju skupštinu. Molimo džematlije da prime na znanje i da se odrede u koji će red stati. Do sada smo imali najači tabor za kritikovati i dosta slabiji tabor sa prijedlozima šta treba raditi. Rijetko se do sada zalutalo u red gdje se zasuču rukavi i radi se. Vremena se mijenjaju pa se nadamo da će i naše džematlije promijenuti tu naviku i ove godine najbrojnije stati u red za rad.
PS: Skupština će se održati u nedjelju, 25.03.2018 sa početkom u 10 h
PS2: Kritika i prijedloga imamo još od lani u više nego potrebnom obimu. 🙂

Bujrum