Našoj braći i sestrama, i svima onima čija su srca vezana za Sandžak,

čestitamo 20. novembar „Dan Sandžaka“