______________Zajednički iftar 11.06.

Esselamu alejkum

Napomena pred iftar:

Današnji (prvi od četiri subotnja iftara) zajednički iftar u prostorijama našeg džemata, 11.06.2016., subota.

Hvala Allahu na Njegovom nimetu 6. dana posta mjeseca ramazana. Salavati najiskreniji neka su na našeg jedinog istinskog učitelja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas uči kako da ostavimo inat, tražeći isključivo Allahovo Zadovoljstvo.

Od osobina Allahovog Poslanika, a.s., bila je osobina brige za stanjem njegovih sljedbenika-ashaba. Imao je običaj da se zapita o dešavanjima svakoga, koga ne bi vidio jedno određeno vrijeme. To je bio njegov edeb, odgoj Gospodara (رب).

Riječ „Rabb“, Gospodar, na arapskom jeziku nosi u sebi korijen riječi “terbijje” (تربية), što znači odgoj, edukacija, i zato je Poslanik, a.s., kazao:

„أدبني ربي فأحسن تأديبي“

„Moj Gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao!“

Prema tome, isto kao što svrha posta nije prosto suzdržavanje od jela, pića i intime do iftara, tako i sam iftar, tj. naš zajednički iftar u džematu Sindelfingen, nije sa svrhom punjenja stomaka jelom i pićem. Naravno, nema sumnje da je iftar radost postačima i treba da se radujemo čime nas je Stvoritelj obradovao:

„للصائم فرحتان: فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه“, kazao je Poslanik a.s. „Postač ima dvije radosti: Radost, kada treba da se iftari, i radost, kada treba svoga Gospodara da vidi.“

Prema tome, suštinski cilj našeg okupljanja je izražavanje jedinstva u traženju Allahovog Zadovoljstva, koji je Jedan i samo On, kroz džemat, daje bereket, koji se i kućama ponese. Kazao je Poslanik a.s.: “Bereket je u sehuru i džematu!” (Taberani)

Znajući kolika je vrijednost namaza u džematu, a posebno u ovom vrijednom mjesecu ramazanu, dovimo večeras da Allah bereket spusti među nas i da to ponesemo kućama našoj djeci i ukućanima! Svi su pozvani!

Cilj je zbližavanje i razgovor, kako smo spomenuli u prethodnom objavljenom tekstu, blagim, opuštenim i širokogrudnim načinom, u atmosferi ispunjenoj Allahovim dž.š. bereketom, ugledajući se na ponašanje našeg Učitelja Muhammeda, a.s.

Pitanje, koje sebi trebamo postaviti večeras je: „Zašto je Poslanik a.s. spomenuo u hadisu specifično dvije radosti postača: radost kod iftara i radost susreta sa Stvoriteljem?”

U Kur’anu nalazimo opis onih, počašćenih da gledaju u Gospodara Uzvišenog:

وجوه يومئذ ناضرة . إلي ربها ناظرة. (سورة القيامة 22.، 23.)

„Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati!“ (Sura Al-Kijameh 22., 23.)

Blistav život nije moguć bez džemata, jer je Allah Uzvišeni u sehuru i džematu dao bereket.

Jedna od mudrosti sastavljanja ove dvije radosti u govoru Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste ta, što za post, ako bude ispoštovan iznutra (potiskivanjem ignorancije, loših misli, negativnog razmišljanja, skrivenog komentarisanja i sl. tome) i s vana (neunošenje pića, jela, suzdržavanje od intime, čuvanja očiju, ruku, nogu od svega što može okrnuti post) nagrada kod Allaha može da bude gledanje u Njega, Uzvišenog, Veličanstvenog Kome pripada post i On za njega posebno nagrađuje (Hadis-kudsijj), a što je jeste najveća ahiretska nagrada.

Ovom prilikom, najmanje što možemo uraditi je da uputimo dovu Milostivom, da otkloni brige svih muslimana i muslimanki širom svijeta, da im olakša u njihovim iskušenjima i pokaže izlaz iz, naizgled, bezizazlnih situacija, u kojima se nalaze!

Allahu, Koji se Odaziva na dovu Svoga iskrenog roba, upućujemo dovu, da ukabuli večerašnji nijjet i trud u organizovanju iftara za sve one, koji žude i nadaju se Allahovom primanju posta i spuštanja bereketa na svu braću i sestre!
Amin !

Zajednički iftar u prostorijama našeg džemata, 11.06.2016., subota

Esselamu alejkum

Zajednički iftar u prostorijama našeg džemata, 11.06.2016., subota.

„Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali!“ (Sura al-Isra, 70)

Mjesecom ramazanom Allah Milostivi nam je ukazao čast i potvrdio dostojanstvo, kojim nas je odlikovao. Zato je On, „Zu-l-dželali ve-l-ikram“ – Nosilac veličanstvenosti i časti (što mi ponavljamo prilikom predavanja selama na svakom namazu).

On je, iz Svoje Uzvišenosti,  nas u ovim mubarek danima učinio od mukremina, „počašćenih“, jer imamo priliku okupiti se u našim prostorijama i post krunisati zajedničkom dovom prilikom i nakon iftara i akšam namaza.

Namaz, koji u ramazanu ima posebnu vrijednost (pogotovu namaz u džematu) ima neizostavljivu ulogu, koja je neupitna u skidanju hrđe sa srca naših. Allah, dž.š., je لطيف- Blag i traži da budemo blagi također:

‎و أحسن كما أحسن الله إليك

„I čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio!“ (Al-Qasas, 70.)

Prva trećina ramazana je ukazivanje Milosti našeg Stvoritelja prema nama („أوله رحمة“). Ako želimo da nam se Allah smiluje, grijehe oprosti i u postače-pobjednike nas uvrsti, trebamo, kao vjernici, jedni prema drugima biti širokogrudni. Nema ništa draže Allahu Milostivom od blagosti i smirenosti u međusobnim odnosima i komunikaciji među vjernicima, koja proističe iz namaza u čijem samom korijenu riječi se nalazi značenje vezanja (صلة-veza).

Ibn Madže prenosi da je naš jedini istinski Učitelj Muhammed, alejhi selam, rekao:

‎إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد

„Postaču neće biti odbijena dova, koju uputi Allahu dž.š. prilikom iftara.“

Zato, svako ko želi da počasti svoga brata, svoju sestru dovom, razgovorom, lijepom riječi, ili kratko kazano, s radošću iftara, je pozvan na džematski iftar u prostorije našeg džemata.

Da nam Milostivi primi naš post i učvrsti nas namazom u bratstvu! Amin!

Esselamu alejkum i još jednom:

„Ramazan Šerif Mubarek Olsun!“

Akcija – kolektivno čišćenje naše džamije prije ramazana

Naše vrijedne džematlije;  Fadila, Elvira, Fatima, Tanija, Mirsada, Nermina, Medina, Šejla, Mersad, Dzevat, Faik, Almir očistili su našu džamiju u subotu 04.06.2016 godine i na ovaj način želimo im se zahvaliti.

Nadajući se da će ovaj pozitivan primjer dodatno utjecati na našu svijest o važnosti čiste džamije i njene okućnice očekujemo i u budućnosti ovakvih lijepih primjera i od ostalih naših džematlija.

Naime, briga o džamiji i njeno održavanje je kod Uzvišenog Allaha dz.s. visoko cijenjeno.
I Allahov poslanik visoko cijeni osobe koje vode računa o Allahovoj kući (džamiji).

Allah dz.s. u Kur`anu veli: Allahove kuće održavaju oni koji vjeruju u Allaha, njegova Poslanika, Budući svijet (ahiret) i koji se nikog osim Allaha dz. s. ne boje..

Molimo Allaha dž.s. da vam upiše u dobro to što ste uradili za Allahovu dž.s. kuću.

Poziv Bošnjacima u dijaspori na registrovanje za predstojeće, lokalne izbore u BiH

Lokalni izbori 2016. godine održat će se 2. oktobra 2016. godine. Na ovim izborima biraće se članovi lokalnih i područnih tijela, članovi općinskih i gradskih vijeća, te načelnici i gradonačelnici opština i gradova. Jako je važno da se Bošnjaci i Bošnjakinje koji trenutno žive van domovine prijave da glasaju na ovim izborima te svojim glasovima odrede dalju sudbinu Bosne i Hercegovine, te Bošnjaka kao naroda, pogotovo u manjem entitetu.

Pozivamo sve Bošnjake i Bošnjakinje iz dijaspore da prije 19. jula 2016. godine popune obrazac PRP1 (obrazac prijave za glasanje izvan BiH), te da isti uz kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata (kopija lične karte ili pasoša) dostave na email adresu prijavapp@izbori.ba.

Obrazac PRP1 možete skinuti na ovom linku:http://www.izbori.ba/Documents/Lok_Izbori_2016/Biraci_Glasaci/Prp_Obrazac_Izvan_BiH_Lok_2016-bos.pdf

Nakon prijave za izbore na linku ispod možete provjeriti da li ste registrovani:

http://www.izbori.ba/Lokalni_izbori_2016/Default.aspx?CategoryID=623&Lang=3

Više informacija o izborima možete naći na www.izbori.ba.

Program i predavanje subota, 21.05. 2016, nakon akšam namaza.

Esselamu alejkum!

Program i predavanje
subota, 21. 05. 2016, nakon akšam namaza.

Obavještavamo džematlije i sve zainteresovane o programu i predavanju na temu: „Iskrenost u iščekivanju ramazana“.

Od naše iskrenosti ovisi i Allahova nagrada za naš post. Uzvišeni Allah kaže u hadis kudsijj-u (govor Poslanika Muhammeda, a.s., kojeg on jasno pripisuje Allahu Uzvišenom):

‎“كل حسنة بعشر أمثالها إلي سبع مئة ضعف إلا الصيام، فإنه لي و انا أجزي به“

„Svako dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta, osim posta – on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem“.

Iskrenost u nijjetu da, u bereketu i ubijeđenju promijenimo svoje razmišljanje ka boljem, započnemo i okončamo ramazanski post, je neizostavan uslov Allahovog posebnog nagrađivnja za post, uslišavanja naših dova, otklanjanja naših briga, problema i negativnih misli.

Za svaku promjenu je potrebno strpljenje sa oslanjanjem (التوكل) na Allaha Svemoćnog, a strpljivima Milostivi Allah kaže:

‎ „إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب“

„Samo strpljivima će bez računa pripasti ničim ograničena nagrada na ahiretu“, Al-Zumer 10.

Nemojmo ostavljati i propuštati ovu priliku da se, između akšama i jacije, 21. 05., u džamiji okupimo i provedemo vrijeme, družeći se isključivo Allaha radi, s ciljem da naučimo kako najljepše dočekati mubarek mjesec ramazan.

Hudždžetu-l- islam (Dokaz Islama), Imam al-Ghazali (1058-1111), u svom djelu: „Preporod islamskih nauka“ (إحياء علوم الدين) spominje Imama al-Qushairi-a (986-1072), da je, pokušavajući osvijestiti ljudsku inertnost, kazao u svojoj Risali (Poslanici):

‎“ترك العمل بسبب الخلق رياء، و فعله لأجل الخلق شرك“

„Ostavljanje određenog djela zbog ljudi je dvoličnost, a činjenje određenog djela zbog ljudi je pripisivanje Allahu druga- širk“.

Zato, cilj, uvijek, a sutra svima nama koji iskrenim nijjetom odlučimo doći u našu džamiju na predavanje treba da bude: „البراءة من خصلة المنافق“:

„Udaljivanje od onoga, šta je osobina licemjernih ljudi: neiskrenosti tj. neiskrenost u nijjetu“.

Da nam Allah olakša, grijehe nam oprosti i nijjet iskrenim učini!

Amin!

Bujrum!

Program i predavanje 7. 5. 2016 Subota 19:30

Esselamu alejkum,

Program i predavanje 7. 5. 2016 Subota19:30

Ferhat-pašina ili bolje poznata kao Ferhadija džamija je bila centralni objekat u Banjaluci koja je uništena 7. maja 1993. godine. Ovaj dan je u Bosni i Hercegovini proglašen kao zvanični Dan džamija.

Poziv je upućen svakom ko se osjeća članom džemata Sindelfingen. Allah dž.š. je neprekidno Milostiv i večeras je prilika da, otvorenim srcem, budemo od onih koji svojim dolascima i obilascima u džamiju i džemat – tražeći Allahovo dž.š. Zadovoljstvo-
održavamo hair-druženje i time zaslužimo mjesto među muhtediinima- upućenima:

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر و أقام الصلاة و آتي الزكاة و لم يخش إلا الله فعسي ألئك أن يكونوا من المهتدين. (التوبة ١٨)

„Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.“ (Et-Tevbe, 18. ajet)

Večeras od 19:30 pa do akšam-namaza traje program i predavanje s ciljem da se podsjetimo da svoje jedinstvo i jedinstvo našeg džemata jedino može održati prakticiranje Allahove dž.š. Riječi i Poslanikovog a.s. primjera. On, sallallahu alejhi ve sellem, je nama kazao da je istinska i neprekidna Allahova Pomoć i Briga dostupna samo u džematu.
(يد الله مع الجماعة)

Posebno, imajući našu djecu kao prioritet da budućnost njihova bude protkana džamijskim posjetama i džematskim djelovanjem, povedimo i njih, u ime Allaha zanijetimo, klanjajmo u džematu (što je 27 puta vrijednije nego samostalni namaz kod kuće) poslušajmo, okupimo i družimo se.

Bujrum i ehlen ve sehlen ve merhaben bikum!

Predavanje u utorak, 3.5. 2016 između akšama i jacije

Esselamu alejkum!

Isra i Miradž su od Allahovih pouka, preko Učitelja našeg, Muhammeda, a.s., ljudima koji su na izmaku snage, volje i jasne svrhe težina kroz koje treba proći da bi iskušenja svoja prebrodili.
Allah Uzvišeni kaže: „Slavljen neka je Onaj, koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju Smo okolinu blagoslovili, kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali – On, uistinu, sve čuje i sve vidi“,
(Suretu-l-Isra: 1).

Ebu Džafer Ahmed ibn Muhammad et-Tahawi  (853-933), veliki vjerski autoritet i imam iz Egipta, u svojoj poznatoj „Tahavijevoj poslanici o vjerovanju“ kaže: „Miradž je istina i Poslanik, a.s., je uzdignut i prebačen u budnom stanju, a zatim kroz dalje visine. Počašćen od Allaha Silnog, objavljeno mu je što je objavljeno, njegovo srce je potvrdilo i prenijelo nama, šta je vidilo. Neka su salavati i selami uvijek na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem“.

Svima nama, koji tražimo svjetlo, koje će nam obasjati put prema Allahu, put ispunjenosti i smisla, ova noć u džamiji našoj treba da bude spoznaja o sljedećem: „Allahumme laa maania limaa eatajte ve laa mutije limaa menate“, „O Allahu, neće spriječiti niko ono, Što Ti dadneš, i ne može niko dati ono, što Ti spriječiš“.

Lekcije ove noći su velike za naše živote. U utorak, 3. 5. 2016., između akšama i jacije, poslušajmo predavanje o ovom dijelu Poslanikove, alejhi selam, Sire (biografije), sa nijjetom da njegov prelazak iz Mekke u Jerusalem u jednoj noći, Allahovom dozvolom, doživimo kao Allahov poklon u trenucima očaja i iskušenja koja su zadesila i samog Poslanika, što je bio povod Allahovog podsjećanja njemu (i svim ljudima) da se uvijek bude svjestan, kako Allah nikada ne napušta Svoga roba.

Klanjajući akšam i jaciju namaz u džematu, vjerujući u Njegovo odazivanje na naše dove, budimo od Njegovih počašćenih robova. S ovim u vezi, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu je rekao:
الصلاة معراج المؤمن،
„Miradž vjernika je namaz“.

Bujrum !

>>>>>>>> Aktuelno MEKTEB <<<<<<<

OBAVJEšTENJE ZA RODITELJE


MEKTEBSKA NASTAVA PONOVO OD SUBOTE 30.04.2016

SA POČETKOM U 11 h