Zajednički iftar 18.06. ponovo prepun objekat, druženje do sehura

Esselamu alejkum!

Hvala Allahu! Drugi džematski iftar prošao je u bereketnoj atmosferi, Allahovim izunom,  zahvaljujući hanumama džemata Sindelfingen, koje su organizovale, i džematlijama, koji su se odazvali na iftar. Kazao je Poslanik, a.s.:

‎عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صلي الله عليه و سلم

„Zadivljujuće je stanje vjernika. Kad ga zadesi nešto lijepo – zahvalan je, pa bude dobro za njega, a kada ga zadesi nešto loše – strpljiv je, pa bude dobro za njega“.

Trebamo biti zahvalni Davaocu lijepog, jer Milostivi Allah, dž.š., nam je ukazao čast da, u organizovanju i okupljanju džematlija, pokažemo kako ništa ne može prekinuti kontinuitet ibadeta jedinstva u mubarek mjesecu ramazanu, tražeći isključivo Njegovo Zadovoljstvo i Bereket, bez obzira na individualne i kolektivne ispite, kojima nas testira,

‎ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورة الملك ٢,

„da vidi ko će ljepše postupati“, (Sura el-Mulk-2).

Upućujemo dovu Svemoćnom, da ukabuli trud i nijjet u radu, žudeći za Njegovom pomoći i uputom, da ukabuli naše zajedničke dove i zbliži naša srca. Amin!

Naredni termini iftara:

25. juni, subota – džematski iftar;

01. juli, petak – omladinski iftar;

02. juli, subota – posljednji džematski iftar.

Bujrum!    

Naše džematlije iftarili u Rathaus Sindelfingen

2016-06-17_Fastenbrechen-Rathaus_KRZ

http://www.krzbb.de/krz_51_111109964-13-_Fastenbrechen-Gemeinsames-Mahl-nach-Sonnenuntergang.html

Zajednički iftar u prostorijama našeg džemata SUBOTA 18.06.2016.

Hvala Allahu na Njegovoj Milosti, koju vidimo i koje smo svjesni i Hvala Mu na Milosti, koju ne vidimo i koje nismo svjesni! Salavati, uvijek, neka su na našeg jedinog istinskog učitelja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas uči imati lijepo mišljenje o svom bratu i sestri, uprkos slabostima sa kojima smo svi stvoreni! Pozivaju se svi, koji vole džemat (u koji poziva i Sveznajući Stvoritelj u Kur’anu, te Muhammed a.s.) i žude za uslišanjem zajedničke dove prilikom prekidanja posta, na zajednički iftar 13. dana posta mjeseca ramazana u našim džematskim prostorijama.

Poznat nam je 103. ajet iz sure Ali Imran, u kojem se poziva na „Allahovo uže“ – حبل الله. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: ‎ كتاب الله عز و جل و هو حبل الله، من اتبعه كان علي الهدي، و من تركه كان علي ضلالة . مسلم „Allahova Knjiga – Kur’an je Allahovo uže. Ko slijedi, što je u njoj – na uputi je, i ko napusti, što je u njoj – skrenuo je“. (Muslim) Bujrum, odazovite se da u što većem broju, jedinstvom, čvrsto se držeći Allahovog užeta, potvrdimo naš post, tražeći isključivo Allahovo Zadovoljstvo i Njegovu Uputu! Allah Milostivi u džematu spušta bereket i ljubav među vjernike-postače. Kazao je Svemogući naš Stvoritelj Svom Miljeniku Muhammedu, a.s., u Kur’anu, bodreći ga: ‎“حسبك الله هو الذي أيدك بنصره و بالمؤمنين و ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم“ سورة الأنفال ٦٢، ٦٣

„Tebi je doista dovoljan Allah; On tebe i vjernike podržava Svojom Pomoći. On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio – On je zaista Silan i Mudar“. (Sura El-Enfal, 62., 63.)

Ništa materijalno ne može srca da omekša i približi, to može samo Allahova Milost, za koju se nadamo da će nam biti ukazana kako u ovoj, još uvijek, prvoj trećini mubarek mjeseca ramazana (u kojoj je milost), tako i sjedinjavanjem kroz džematski namaz, a potom i iftar, ako Bog da. Ulazimo u drugu trećinu ramazana, u kojoj bi, kao iskreni vjernici, neprestano trebali tragati za Božijom Milosti, a posebno za Allahovim magfiretom – oprostom: ‎أوسط شهر مضان مغفرة

„Druga trećina mjeseca ramazana je magfiret!“, navodi naš Poslanik voljeni, bodreći nas na pojačanje samopropitivanja i obnove nijjeta. Magfiret – oprost je svakom od nas prijeko potreban, a preostali dani mubarek ramazana su prilika da steknemo Allahovo Zadovoljstvo, a time i uđemo u džennet!         Amin!

______________Zajednički iftar 11.06.

Esselamu alejkum

Napomena pred iftar:

Današnji (prvi od četiri subotnja iftara) zajednički iftar u prostorijama našeg džemata, 11.06.2016., subota.

Hvala Allahu na Njegovom nimetu 6. dana posta mjeseca ramazana. Salavati najiskreniji neka su na našeg jedinog istinskog učitelja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas uči kako da ostavimo inat, tražeći isključivo Allahovo Zadovoljstvo.

Od osobina Allahovog Poslanika, a.s., bila je osobina brige za stanjem njegovih sljedbenika-ashaba. Imao je običaj da se zapita o dešavanjima svakoga, koga ne bi vidio jedno određeno vrijeme. To je bio njegov edeb, odgoj Gospodara (رب).

Riječ „Rabb“, Gospodar, na arapskom jeziku nosi u sebi korijen riječi “terbijje” (تربية), što znači odgoj, edukacija, i zato je Poslanik, a.s., kazao:

„أدبني ربي فأحسن تأديبي“

„Moj Gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao!“

Prema tome, isto kao što svrha posta nije prosto suzdržavanje od jela, pića i intime do iftara, tako i sam iftar, tj. naš zajednički iftar u džematu Sindelfingen, nije sa svrhom punjenja stomaka jelom i pićem. Naravno, nema sumnje da je iftar radost postačima i treba da se radujemo čime nas je Stvoritelj obradovao:

„للصائم فرحتان: فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه“, kazao je Poslanik a.s. „Postač ima dvije radosti: Radost, kada treba da se iftari, i radost, kada treba svoga Gospodara da vidi.“

Prema tome, suštinski cilj našeg okupljanja je izražavanje jedinstva u traženju Allahovog Zadovoljstva, koji je Jedan i samo On, kroz džemat, daje bereket, koji se i kućama ponese. Kazao je Poslanik a.s.: “Bereket je u sehuru i džematu!” (Taberani)

Znajući kolika je vrijednost namaza u džematu, a posebno u ovom vrijednom mjesecu ramazanu, dovimo večeras da Allah bereket spusti među nas i da to ponesemo kućama našoj djeci i ukućanima! Svi su pozvani!

Cilj je zbližavanje i razgovor, kako smo spomenuli u prethodnom objavljenom tekstu, blagim, opuštenim i širokogrudnim načinom, u atmosferi ispunjenoj Allahovim dž.š. bereketom, ugledajući se na ponašanje našeg Učitelja Muhammeda, a.s.

Pitanje, koje sebi trebamo postaviti večeras je: „Zašto je Poslanik a.s. spomenuo u hadisu specifično dvije radosti postača: radost kod iftara i radost susreta sa Stvoriteljem?”

U Kur’anu nalazimo opis onih, počašćenih da gledaju u Gospodara Uzvišenog:

وجوه يومئذ ناضرة . إلي ربها ناظرة. (سورة القيامة 22.، 23.)

„Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati!“ (Sura Al-Kijameh 22., 23.)

Blistav život nije moguć bez džemata, jer je Allah Uzvišeni u sehuru i džematu dao bereket.

Jedna od mudrosti sastavljanja ove dvije radosti u govoru Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste ta, što za post, ako bude ispoštovan iznutra (potiskivanjem ignorancije, loših misli, negativnog razmišljanja, skrivenog komentarisanja i sl. tome) i s vana (neunošenje pića, jela, suzdržavanje od intime, čuvanja očiju, ruku, nogu od svega što može okrnuti post) nagrada kod Allaha može da bude gledanje u Njega, Uzvišenog, Veličanstvenog Kome pripada post i On za njega posebno nagrađuje (Hadis-kudsijj), a što je jeste najveća ahiretska nagrada.

Ovom prilikom, najmanje što možemo uraditi je da uputimo dovu Milostivom, da otkloni brige svih muslimana i muslimanki širom svijeta, da im olakša u njihovim iskušenjima i pokaže izlaz iz, naizgled, bezizazlnih situacija, u kojima se nalaze!

Allahu, Koji se Odaziva na dovu Svoga iskrenog roba, upućujemo dovu, da ukabuli večerašnji nijjet i trud u organizovanju iftara za sve one, koji žude i nadaju se Allahovom primanju posta i spuštanja bereketa na svu braću i sestre!
Amin !

Zajednički iftar u prostorijama našeg džemata, 11.06.2016., subota

Esselamu alejkum

Zajednički iftar u prostorijama našeg džemata, 11.06.2016., subota.

„Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali!“ (Sura al-Isra, 70)

Mjesecom ramazanom Allah Milostivi nam je ukazao čast i potvrdio dostojanstvo, kojim nas je odlikovao. Zato je On, „Zu-l-dželali ve-l-ikram“ – Nosilac veličanstvenosti i časti (što mi ponavljamo prilikom predavanja selama na svakom namazu).

On je, iz Svoje Uzvišenosti,  nas u ovim mubarek danima učinio od mukremina, „počašćenih“, jer imamo priliku okupiti se u našim prostorijama i post krunisati zajedničkom dovom prilikom i nakon iftara i akšam namaza.

Namaz, koji u ramazanu ima posebnu vrijednost (pogotovu namaz u džematu) ima neizostavljivu ulogu, koja je neupitna u skidanju hrđe sa srca naših. Allah, dž.š., je لطيف- Blag i traži da budemo blagi također:

‎و أحسن كما أحسن الله إليك

„I čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio!“ (Al-Qasas, 70.)

Prva trećina ramazana je ukazivanje Milosti našeg Stvoritelja prema nama („أوله رحمة“). Ako želimo da nam se Allah smiluje, grijehe oprosti i u postače-pobjednike nas uvrsti, trebamo, kao vjernici, jedni prema drugima biti širokogrudni. Nema ništa draže Allahu Milostivom od blagosti i smirenosti u međusobnim odnosima i komunikaciji među vjernicima, koja proističe iz namaza u čijem samom korijenu riječi se nalazi značenje vezanja (صلة-veza).

Ibn Madže prenosi da je naš jedini istinski Učitelj Muhammed, alejhi selam, rekao:

‎إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد

„Postaču neće biti odbijena dova, koju uputi Allahu dž.š. prilikom iftara.“

Zato, svako ko želi da počasti svoga brata, svoju sestru dovom, razgovorom, lijepom riječi, ili kratko kazano, s radošću iftara, je pozvan na džematski iftar u prostorije našeg džemata.

Da nam Milostivi primi naš post i učvrsti nas namazom u bratstvu! Amin!

Esselamu alejkum i još jednom:

„Ramazan Šerif Mubarek Olsun!“

Akcija – kolektivno čišćenje naše džamije prije ramazana

Naše vrijedne džematlije;  Fadila, Elvira, Fatima, Tanija, Mirsada, Nermina, Medina, Šejla, Mersad, Dzevat, Faik, Almir očistili su našu džamiju u subotu 04.06.2016 godine i na ovaj način želimo im se zahvaliti.

Nadajući se da će ovaj pozitivan primjer dodatno utjecati na našu svijest o važnosti čiste džamije i njene okućnice očekujemo i u budućnosti ovakvih lijepih primjera i od ostalih naših džematlija.

Naime, briga o džamiji i njeno održavanje je kod Uzvišenog Allaha dz.s. visoko cijenjeno.
I Allahov poslanik visoko cijeni osobe koje vode računa o Allahovoj kući (džamiji).

Allah dz.s. u Kur`anu veli: Allahove kuće održavaju oni koji vjeruju u Allaha, njegova Poslanika, Budući svijet (ahiret) i koji se nikog osim Allaha dz. s. ne boje..

Molimo Allaha dž.s. da vam upiše u dobro to što ste uradili za Allahovu dž.s. kuću.

Poziv Bošnjacima u dijaspori na registrovanje za predstojeće, lokalne izbore u BiH

Lokalni izbori 2016. godine održat će se 2. oktobra 2016. godine. Na ovim izborima biraće se članovi lokalnih i područnih tijela, članovi općinskih i gradskih vijeća, te načelnici i gradonačelnici opština i gradova. Jako je važno da se Bošnjaci i Bošnjakinje koji trenutno žive van domovine prijave da glasaju na ovim izborima te svojim glasovima odrede dalju sudbinu Bosne i Hercegovine, te Bošnjaka kao naroda, pogotovo u manjem entitetu.

Pozivamo sve Bošnjake i Bošnjakinje iz dijaspore da prije 19. jula 2016. godine popune obrazac PRP1 (obrazac prijave za glasanje izvan BiH), te da isti uz kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata (kopija lične karte ili pasoša) dostave na email adresu prijavapp@izbori.ba.

Obrazac PRP1 možete skinuti na ovom linku:http://www.izbori.ba/Documents/Lok_Izbori_2016/Biraci_Glasaci/Prp_Obrazac_Izvan_BiH_Lok_2016-bos.pdf

Nakon prijave za izbore na linku ispod možete provjeriti da li ste registrovani:

http://www.izbori.ba/Lokalni_izbori_2016/Default.aspx?CategoryID=623&Lang=3

Više informacija o izborima možete naći na www.izbori.ba.

Program i predavanje subota, 21.05. 2016, nakon akšam namaza.

Esselamu alejkum!

Program i predavanje
subota, 21. 05. 2016, nakon akšam namaza.

Obavještavamo džematlije i sve zainteresovane o programu i predavanju na temu: „Iskrenost u iščekivanju ramazana“.

Od naše iskrenosti ovisi i Allahova nagrada za naš post. Uzvišeni Allah kaže u hadis kudsijj-u (govor Poslanika Muhammeda, a.s., kojeg on jasno pripisuje Allahu Uzvišenom):

‎“كل حسنة بعشر أمثالها إلي سبع مئة ضعف إلا الصيام، فإنه لي و انا أجزي به“

„Svako dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta, osim posta – on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem“.

Iskrenost u nijjetu da, u bereketu i ubijeđenju promijenimo svoje razmišljanje ka boljem, započnemo i okončamo ramazanski post, je neizostavan uslov Allahovog posebnog nagrađivnja za post, uslišavanja naših dova, otklanjanja naših briga, problema i negativnih misli.

Za svaku promjenu je potrebno strpljenje sa oslanjanjem (التوكل) na Allaha Svemoćnog, a strpljivima Milostivi Allah kaže:

‎ „إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب“

„Samo strpljivima će bez računa pripasti ničim ograničena nagrada na ahiretu“, Al-Zumer 10.

Nemojmo ostavljati i propuštati ovu priliku da se, između akšama i jacije, 21. 05., u džamiji okupimo i provedemo vrijeme, družeći se isključivo Allaha radi, s ciljem da naučimo kako najljepše dočekati mubarek mjesec ramazan.

Hudždžetu-l- islam (Dokaz Islama), Imam al-Ghazali (1058-1111), u svom djelu: „Preporod islamskih nauka“ (إحياء علوم الدين) spominje Imama al-Qushairi-a (986-1072), da je, pokušavajući osvijestiti ljudsku inertnost, kazao u svojoj Risali (Poslanici):

‎“ترك العمل بسبب الخلق رياء، و فعله لأجل الخلق شرك“

„Ostavljanje određenog djela zbog ljudi je dvoličnost, a činjenje određenog djela zbog ljudi je pripisivanje Allahu druga- širk“.

Zato, cilj, uvijek, a sutra svima nama koji iskrenim nijjetom odlučimo doći u našu džamiju na predavanje treba da bude: „البراءة من خصلة المنافق“:

„Udaljivanje od onoga, šta je osobina licemjernih ljudi: neiskrenosti tj. neiskrenost u nijjetu“.

Da nam Allah olakša, grijehe nam oprosti i nijjet iskrenim učini!

Amin!

Bujrum!