Slovo o VAKUFIMA

Vakuf je islamska zadužbina nastala kao rezultat čovječijeg odziva na Allahov, dž.š., poziv da se čini dobročinstvo i da jedni drugima pomažemo u dobročinstvu i čestitosti[1]. Prema odabranoj definiciji fakiha, … Continue reading Slovo o VAKUFIMA