Vijesti

Želimo Vam sretnu i berićetnu novu 1443. godinu po Hidžri

Nova godina muslimanskoga kalendara nastupa 1. muharrema, što je ove godine 09. augusta. Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, neka je Allah s njim zadovoljan, a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra – preseljenje Muhameda, neka je mir i spas Božiji na njega, iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, neka je spas i mir Božiji na njega.

Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik je, neka je mir i spas Božiji na njega, napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.

Svim našim članovima džemata, posjetiteljima FB i Web stranice, komšijama iz susjednih džemata, braći i sestrama, sretnu i berićetnu Novu hidžretsku 1443. godinu želimo.
Da je Uzvišeni Allah sa vama i vašim najmilijima.
Džematski odbor