Pokajanje i nada

Svevišnji Stvoritelj kaže: "Gospodar Vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno djelo iz lakosmislenosti učini, pa se posl

Read More

Mentalitet neodgovornih

Allah, džellešanuhu, na više mjesta u Kur'anu upozorava Vjerovjesnika da se ne postavlja kao ,,zastupnik“ (vekil), ,,čuvar“ (hafīz) ili ,,posjednik ap

Read More