Šta je nama kurban danas?

Za istinsko shvatanje uloge kurbana i same suštine ovog obreda neophodno je da shvatimo bitnu povezanost dijela i nijjeta. U jednom rivajetu se pre

Read More

Lejletu-l-berat

Mubarek noć Lejletu-l-berat, po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu nastupa u akšam, u subotu, 27. marta, i vjes

Read More

Dobrodošlica redžebu

„Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne

Read More