Džemat je srce zajednice

Svemogući Allah u Kur'anu Časnom kaže: “Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama

Read More