HADŽ U ISLAMU

Piše: Jusuf Ramić - Preuzeto sa www.islamskazajednica.ba Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Bekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U nj

Read More

Termin Bajram-namaza

Bajram-namaz će se klanjati u srijedu, 10. aprila 2024.godine u 7:22 sati Sabah-namaz na dan Bajrama klanjat će se u džamiji u 06:10 sati.

Read More

Mubarek noć Lejletu-l-kadr

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Lejletu-l-kadr nastupa u akšam, u petak 5 aprila 2024. godine. "Uistinu, Mi smo ga sp

Read More