HADŽ U ISLAMU

Piše: Jusuf Ramić - Preuzeto sa www.islamskazajednica.ba Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Bekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U nj

Read More

Nema uspjeha bez bereketa

“O Nuhu,” - bi rečeno - "iskrcaj se, s pozdravom Našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom!” (Hud, 49 “... i

Read More