HADŽ U ISLAMU

Piše: Jusuf Ramić - Preuzeto sa www.islamskazajednica.ba Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Bekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U nj

Read More

Slovo o VAKUFIMA

Vakuf je islamska zadužbina nastala kao rezultat čovječijeg odziva na Allahov, dž.š., poziv da se čini dobročinstvo i da jedni drugima pomažemo u dobr

Read More

Vjera sklada i ravnoteže

„A nebo je digao i postavio je terazije, da ne prelazite granice u mjerenju.“ (Er-Rahman:7, 8) „I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj s

Read More

DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

SVIM NAŠIM LJUDIMA ČESTITAMO 25. NOVEMBAR – DAN DRŽAVNOSTI NAŠE DOMOVINE BOSNE I HERCEGOVINE! (СВИМ НАШИМ ЉУДИМА ЧЕСТИТАМО 25.НОВЕМБАР- ДАН ДРЖАВ

Read More

Dan Sandžaka

Svim Bošnjacima i ostalim narodima želimo sretan DAN SANDŽAKA Sandžak danas obilježava 20. novembar – Dan Sandžaka. U Pljevljima je prije 75 godine 20

Read More