Nema uspjeha bez bereketa

“O Nuhu,” - bi rečeno - "iskrcaj se, s pozdravom Našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom!” (Hud, 49 “... i

Read More

Milost svjetovima

Iako se u islamskim izvorima učestalo naglašava individualna odgovornost za učinjena djela, nemoguće je ustvrditi kako je, analogno tome, ideal islam

Read More