Islamska zajednica

Brojne aktivnosti džemata na području Baden Württemberga u rebiul-evvelu

Kao i ranijih godina, dane rođenja Poslanika, a.s., Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj dočekala je spremno i organizirano.

Tako je bilo i u Medžlisu IZ Stuttgrat koji se prostire na širokom teritoriju Pokrajine Baden Württembera, a na čijem čelu u ulozi glavnog imama stoji Pašo-ef Fetić.

Pod sloganom ovogodišnje manifestacije “Selam, ja Resulallah”, počevši od 15. septembra pripremljeni su i izvedeni različiti programi u džematima Medžlisa

U okviru programa održane su tribine, predavanja, vazovi, prigodne džumanske hutbe, nastupi horova, radionice, gostujući predavači i izvođači kulturno-vjerskih programa. Predstavljeni su novi naslovi knjiga, te postavljeni prodajni štandovi sa knjigama. Prodavane su umjetnine i kaligrafski radovi, te su realizovane aktivnosti tokom kojih je predstavljana islamska odjeća.

U suštini svih sadržaja je ime Muhammeda, a.s., i izražena nastojanja da se iskaže ljubav prema njemu, kao i trud da se njegov lik što potpunije osvijetli, te da se ukaže na potrebu i ljepotu slijeđenja njega kao uzora.

Centralna svečanost za Medžlis pod pokroviteljstvom glavnog imama Islamske zajednice Njemačke održana je u Sindelfingenu, u subotu 30. septembra, u vremenu od akšama do jacije sa mevludom koji su proučili džematski imami.

Istog dana je realizovana i druga centralna svečanost Medžlisa za džemate smještene u sjevernom dijelu Pokrajine. Održana je u Mannheimu, a program je izveo poznati sarajevski hor ‘Rejjan’.

Mevludska svečanost u Sindelfingenu pored toga što je obilovala učenjem Kur’ana, prigodnim ilahijama i kasidama, izvođenjem mevluda, bila je u znaku značajnih obraćanja.

Najprije se skupu imama, predsjednika, prisutnih gostiju i domaćih obratio i poželio dobrodošlicu imam domaćin Enes-ef Begić koji je tek došao na službu u ovaj džemat. Ukazao je na značaj mevluda i druženja ovakve vrste.

Naredno obraćanje bilo je posvećeno Poslaniku, a.s., na način da se istakne ljubav spram njega, što je u veoma lijepoj interpretaciji predstavio hfz. Abdulah-ef. Okanović.

On je primijetio da je danas na sceni trend povratka Bošnjaka njihovoj pozitivnoj tradiciji u kojoj mevlud ponovo zauzima svoje istaknuto mjesto. Naglasio je da su već ashabi poetski izrazili svoju ljubav i poštovanje spram Resulullaha, a.s., i da sa istim žarom i mi govorimo nasihatima i stihovima, te na ovaj način oživljavamo sjećanje na Poslanika, a.s.,

Obraćanjem glavnog imama, efendije Fetića je naglašeno aktuelno stanje, kako Islamske zajednice, tako i Bošnjaka. Opisao je situaciju u kojoj se i kao pojedinci i kao zajednica nalazimo. Podsjetio je da slijediti Allahovog Poslanika, a.s., znači biti unutar, a ne izvan Zajednice.

Izazovi su veliki, kako za Bosnu i Sandžak koji ostaju bez radno aktivnog stanovništva, bez djece i mladosti, a tako i za nas u ovom zapadno-evropskom prostoru u kojem nas je više od pola miliona samo u Njemačkoj u kojoj rastu džemati, a prostori postaju nedostatni.

I u Domovini i izvan nje, nas vrebaju različiti negativni izazovi. Izazovi koji prijete ponajviše našoj djeci i omladini ovdje tiču se promjene identiteta osobe, njenom izjednačavanju sa većinom i opasnosti od potpune asimilacije i utapanja.

Na ovom putu opasnosti po opstanak Islamska zajednica pojavljuje se u ulozi utočišta i spasa, podsjetio je efendija Fetić.

Mevludsku svečanost učenjem dove završio je dr. Bilal Hodžić, Predsjednik Izvršnog opdbora Medžilsa. Potom su uslijedile čestitke i dove za uspjeh u radu mladom imam-ef Begiću, a doskorašnjem imamu Džemata mr. Amir-ef Meheljiću,  glavni imam uručio je prigodan poklon i zahvalio mu na dosadašnjem uspješnom radu.

Sa obavljenim jacijskim namazom otpočelo je druženje džematskih imama i džematskih rukovodstava sa džematlijama, gdje je razgovarano o vjerskom poučavanju, o projektima uspostave novih džemata i izgradnji objekata.

U ime džemata domaćina razgovarao je predsjednik Mugdim Ahmagić u prisustvu arhitekte dr. Bernesa Alihodžića. Govorio je prisutnima o pripremi gradnje impozantnog Islamskog centra Džemata Böblingen-Sindelfingen koji je u brzom rastu i koji je u samo posljednjih par godina porastao za 250 novoučlanjenih porodica.

(Ishak Alešević/Preporod.info)