Tekstovi

Dobrodošlica redžebu

„Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone.“ (Et-Tevba: 36)

Odredbom Svemogućeg i prema Knjizi Njegovoj od dana stvaranja ljudi po tačno određenom broju mjere ovosvjetsko vrijeme. Neki mjeseci, dani i sati su vrjedniji i dragocjeniji od drugih. U odabranim trenucima povijesti  čovječanstvu su osvjetljeni horizonti spoznaje kao što munja u mrkloj noći izgubljenom putniku obasja životne staze.

Prvi veliki vjesnik ramazana, mubarek mjesec redžeb dolazi nam ususret.  To je mjesec koji zajedno sa ostala tri mjeseca-zu-l-ka’de, zu-l-hidže i muharrem – spada u odabrane, neprikosnovene mjesece, ešhuri hurum.

U kanonskim zbirkama hadisa navode se vjerodostojne predaje o tome da je Poslanik, s.a.v.s., u redžebu postio toliko da su njegovi bliski drugovi, ashabi pomišljali da neće prekidati post.

Povećavajući ibadet u redžebu i njegujući tradiciju posta u mjesecima koji prethode ramazanu ovdašnji muslimani, koje odlikuje izvrsna pobožnost, praktikuju da u potpunosti poste takozvane učajluke, tri mjeseca zaredom: redžeb, ša’ban i ramazan.

Dvije mubarek noći krase ovaj odabrani mjesec: Lejletu-l-regaib i Lejletu-l-miradž. Kaže se da je hazreti Amina, majka Božijeg Miljenika, upravo u noći Lejletu-l-regaib, osjetila da je zanijela Poslanika, s.a.v.s., i ta mubarek noć pada uoči prvog petka u mjesecu redžebu. Druga mubarek noć ovoga mjeseca je Lejletu-l-miradž koja pada dvadeset i sedmu noć mjeseca redžeba. U toj blagoslovljenoj noći Muhammed a.s.    je prenesen od Časnog Hrama u Mekki do džamije El-Aksa u Jerusalemu, a potom uzdignut do Sidretu-l-muntehaa ili još bliže Svemogućem. Poslanik, s. a. v. s., na miradžu se susreo s nekim poslanicima, a razgovarao je i sa Svemogućim Bogom. Na miradžu su objavljena posljednja dva ajeta poglavlja El-Bekare, naređeno je pet dnevnih namaza, a kao najljepša, trajna uspomena i neizbrisiv pečat razgovora vođenog na miradžu u svakom namazu se na sjedenju (tešehudu) uči ettehijjatu.  Vjerovjesnik je prvo prenesen ,,vodoravno“ iz Meke u Jerusalem prije nego je napravio svoje ,,okomito“ uznesenje, tako da njegovo putovanje bude savršeni prauzor puta koji moraju slijediti sljedbenici njegovog ummeta.

Redžeb je mjesec iznimnog Božijeg rahmeta i bereketa čiji plodovi potpuno sazrijevaju u mjesecu ramazanu. U redžebu se musliman posvećuje temeljitom samopropitivanju i pripremi za svoj osobni ,,miradž“- uzdignuće dragom Bogu namazom, postom, dobrovoljnim ibadetima i dobrim djelima koji će u ramazanu doživjeti sam zenit duhovne punine.

Redžeb nas podsjeća da put muslimana nije razbibriga,  konfor i uživanje,  već neprestano odricanje, samosavladavanje, neumorno ulaganje truda, stalna žrtva; a sve s ciljem  da nas  Milostivi primi u okrilje neizmjerne milosti Njegove: “Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivili – a Allah je milostiv robovima Svojim.” (El-Bekare: 207)

Mubarek mjeseci olakšavaju trenutke brižne dunjalučke svakidašnjice i pokazuju staze kojima nam valja hoditi. I kada nas obuzme strah od neizvjesne sutrašnjice i kada nas zbog smutnji i nepravdi privremeno savlada tjeskoba i beznađe,  i tada će svjetlo upute raspiriti novu nadu i razbuditi plamen vjere u našim grudima. Iskazajući dobrodošlicu redžebu musliman iznova potvrđuje neraskidivu srčanu vezu sa Izvorom i Utokom svekolikog postojanja.

Jednom prilikom Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao Ebu Seidu el-Hudriju, radijallahu anhu: ,,O Ebu Seide, ko bude zadovoljan Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhamedom kao poslanikom, obavezan mu je Džennet.”

 Imam Ahmed bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ,,Nema nijednog muslimana koji, kada osvane i omrkne, kaže: zadovoljan sam Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhamedom kao poslanikom, a da mu Allah, dželle šanuhu, na Sudnjem danu, neće dati ono čime će biti zadovoljan.“

Radost susreta s redžebom upućuje nas na Izvor koji ne presušuje, na Svjetlo koje se ne gasi.  Poslanikovom dovom  – Allahumme barik lena fi redžebe, ve ša’bane, ve beligna ramadan,  Allahu, učini nas blagoslovljenim u redžebu i šabanu i upiši nas u one koji će dočekati ramazan – otvorimo širom srca ovom odabranom i blagoslovljenom mjesecu.