Vijesti

KONKURS za imama, hatiba i muallima u džematu Böblingen-Sindelfingen

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj
Džemat Boblingen-Sindelfingen

Raspisuje

KONKURS

Pored općih uslova predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i slijedeće

Uslove:

-završena jedna od priznatih medresa IZ u BiH,

-završen FIN (imamski ili teološki smjer), ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu,

-da nema drugih prepreka za postavljenje od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

-poznavanje bosanskog jezika i rada naračunaru,

-da posjeduje komunikacijske, liderske i oganizacijske sposobnosti

-minmalno 5 godina radnog iskustva na poslovima imama, hatiba i muallima.

 

Poželjno je:

-da je kandidat familijaran, da je supruga muallima sa radnim iskustvom muallime,

-da su imam i muallima gasali

 

Priložiti:

-ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi

-molba sa kratkom biografijom na bosanskom jeziku i fotografijom

-izvod iz matične knjige rođenih

-uvjerenje o državljanstvu

-izjavu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

-ocijena i mišljenje glavnog imama u medžlisu u kojem je bio uposlen i kopiju zadnjeg dekreta

-kratki plan i program rada u džematu, sedmični i mjesečni nivo.

 

Plaća je po dogovoru uz sva socijalana osiguranja koja propisuje njemački zakon. Džemat broji preko 400 porod­ica aktivnih članova i preko 100 polaznika mektebske pouke. Džemat pruža pomoć pri dolasku, obezbjeđivanju smještaja i ostalih potrebnih radnji za uspješan početak u novoj sredini.

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj će u koordinaciji sa Upravom za vjerske poslove Rijaseta i džematskim odborom razmotriti sve prispjele molbe i na vrijeme obavijestiti kandidate o rezultatima konkursa. Sa kandidati­ma koji uđu u uži izbor bit će obavljen intervju.

Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom obavezno dostavit na adrese: uprava.vp@rijaset.ba;

sekretari-at@igbd.org;

info@dzemat-sindelfingen.de

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u IIN „Preporod“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.