Tekstovi

Nema uspjeha bez bereketa

“O Nuhu,” – bi rečeno – “iskrcaj se, s pozdravom Našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom!” (Hud, 49

“… i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim.” (Merjem, 31)

“A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala.” (El-En‛ām, 155)

Bereket, riječ koja se trajno ugnijezdila u naš jezik znači uvećanje i napredak. Kada se bereket pomješa sa onim čega je malo ili neznatno, umnožit će se njegovi plodovi. Kada se negdje i nekome prospe Božiji bereket, prelit će se to bezgranično dobro i korist na ljude, imetak, potomstvo, vrijeme, znanje…

Allah, dželle šanuhu, posebno je blagoslovio neka mjesta. Berićetnim je učinio Bejtullah – Drevni hram, Poslanikov grad, (Medinu) i Mesdžidul- Aksu i njegovu okolinu.

Ne zna se gdje je sve Allah prosuo svoj bereket na Zemlji. Musliman bereket usrdno traži u dobrim djelima i dovama: želi da njegovo tijelo, život, potomstvo i sve što je oko njega bude blagoslovljeno i okruženo blagoslovom. Žalimo se kako je nestalo bereketa u vremenu i imetku, a tačnije bi bilo reći da smo postali nemarni spram traženje bereketa.

Bereket je u onim malim, lahkim, dobrim djelima. Naši roditelji nikada nisu zaboravljali na bereket u zikru – u bismilli, u istigfaru, u učenju onoga što su znali iz Kur’ana.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada čovjek uđe u svoju kuću i spomene Allaha pri ulasku i za sofrom, šejtan kaže: “Nema vam ovdje ni prenoćišta ni večere.” “Učite suru El-Bekare, jer u njenom prihvatanju je blagoslov, a u njenom ostavljanju je kajanje, a to ne mogu nemarni.”

Nuh a.s.uči dovu: “Tražite od Gospodara svoga istigfar/ oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati.” (Nuh,10–12)

Bereket/balgoslov je u ranom ustajanju, u obavljanju sabah-namaza u džematu: “Gospodaru, podari mom ummetu blagoslov u uranku”, molio je Poslanik.

Lagodan život u konfornim stanovima, osigurana egzistencija i potomstvo većini ljudi pružaju zadovoljstvo ali im ne mogu zajamčiti bereket. Nema bereketa, i na to nas Stvoritelj oštro upozorava, u pohlepnom gomilanju i zgrtanju imetka. Nastradat će na oba svijeta oni koji su sebe i svoje porodice podredili slijepoj i besmislenoj trci za slavom, društvenim statusom, karijerom, rekordnim ciframa, rastom, progresom, kvantitetom. Čovjek stječe znanje i imetak, postiže uspjehe i rezultate ali jedino Bog u svim našim ljudskim naporima i ostvarenjima daruje ili skraćuje blagoslov. On uvećava, umanjuje i raspoređuje bereket kome, kada i kako hoće.

Prenosi se se da se je Akil ibn Ebu Talib oženio, pa su mu neki ljudi kazali: “Želimo vam slogu i mnoštvo potomaka!” On im reče: “Nemojte tako govoriti.” “A kako ćemo reći, o Ebu Zejde” – upitaše oni. “Recite: Allah blagoslovio vas i vaše potomstvo, tako nam je naređeno” – reče on.

Bereket se postiže nazivanjem selama, ukazivanjem gostoprimstva, zajedničkom sofrom, poštenim, i halal biznisom. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kupac i prodavac imaju pravo izbora (opoziva kupoprodajnog ugovora) sve dok se fizički ne razdvoje. Ako budu iskreni (u opisu robe) i pojasne (njene mahane), Allah će blagosloviti njihovu trgovinu, a ako sakriju mahane i slažu, Allah će im uskratiti blagoslov.”

Bereket je u održavanju rodbinskih veza, u slozi u dobročinstvu prema slabima i nejakima: “Da li vam“, kaže Poslanik, a.s. ,, pomoć i opskrba dolaze i zbog koga drugog osim zbog onih slabih među vama.” “Bereket je s vašim najstarijima.”

Kada se čovjekov život ispuni berektom, Allah će opskrbiti njegov um znanjem i mudrošću, njegovo srce će nadahnuti iskrenim imanom, a njegovu dušu ukrasiti lijepim ahlakom i edebom.

Bereket se u životu muslimana pokazuje kroz njegovu produktivnost i posvećenost poslu. Berićetli ljudi ne odustaju od planiranog, završavaju započeto, ne kalkulišu u hairli djelima, ne istražuju tuđe mahane, ne ulizuju se moćnicima, ne zaziru od siromašnih i obespravljenih.

Hairli brakovi, odgojena omladina, dobar komšiluk, čisti gradovi, uređene mahale, donose bereket cijelim zajednicama.

Svi smo pozvani da činimo ono što će donijeti Božiji blagoslov/ bereket našem domu i našoj domovini. Ako u zajednici bude dovoljno onih koji se iskreno Boga boje i onih koji dobra djela čine, takva zajednica će imati perspektivu i budućnost. Opstat će, uprkos iskušenjima i nedaćama. Unatoč neprijateljima-biće prosperitetna, jaka i berićetna

“A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.”

Zato, budimo manje destruktivni, zajedljivi, provokativni, toksični i kritizerski orijentisani, a više vedri, optimistični, zahvalni Stvoritelju. Krenimo od zahvalnosti na zdravlju, miru, slobodi, nafaki. Solidarišimo se sa onima koji su tokom pandemije ostali bez svojih najmilijih i bez izvora primanja. Nije dobro ako je samo nama dobro!

Kada nas Milostivi obraduje uvećanjem imetka, prisjetimo se onih čiji su prihodi umanjeni. Kada nas šejtan zaplaši neimaštinom, pogledajmo one kojima skroman život nije prepreka za optimizam i dobročinstvo. I njima i nama neka uvijek bude na umu – naša domovina nije nikakva prokleta avlija i tamni vilajet. Naša domovina je berićetna zemlja. Njome su hodili evlije, za njenu slobodu živote su žrtvovali šehidi – osvjedočeni i odabrani Allahovi robovi. Njihovim bereketom smo sačuvali svoje džamije i toprake a našim bereketom ćemo, ako Bog da, sačuvati svoju vjeru, državu, kulturu i tradiciju.

Nije zabranjeno bereket tražiti svuda po bijelom svijetu, ali i na ovim našim lijepim zelenim bosanskim planinama i modrim rijekama, na plodnim njivama i oranicama, na rodnim bosanskim voćnjacima i vinogradima stoljećima se prosipa bereket zahvalnim robovima i dobročiniteljima.

Donosimo salavate na Poslanika upute, jer “Allah i meleci Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) Allah podario blagoslov i vama meni, okoristio mene i vas ajetima i mudrom opomenom Njegovom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i Milostiv je.