Uncategorized

Održana redovna godišnja skupština džemata

U Nedjelju 25.02.2024 u našem džematu je održana redovna godišnja skupština.

Kako je u pozivnici za skupštinu i najavljeno , skupština je održana po najavljnom i jednoglasno usvojenom dnevnom redu.
Skupština je započela u 10:05 a završila u 13:48

Svi podneseni izvještaji od strane :
-imama
-džematskoga odbora
-mišljenje revizora
-izvještaj sabornika u IZBNJ.
su od strane skupštine jednoglasno usvojeni.
Najvažniji zaključci/odluke:
1) Razmatran i usvojen zapisnik sa prošle skupštine
2) donosena odluka o korekcijama statuta prema zahtjevima porezne uprave(Finanzamt)
3) razmatrana i usvojena nadopuna statuta § 10.3, kojom se omogućava slanje pozivnice za skupštine digitalnim putem.(E.Mail, SMS, i ostali digitalni mediji i društvene mreže)
4) Razmatran je i usvojen „pravilnik o članstvu“ koji stupa na snagu sa danom donošenja.
5) Pod tačkom “Razno“ je diskutovano nekoliko tema iz oblasti „administrativno-tehničko-personalnih“ tema i oblasti, koje se odnose na „unutrašnju organizaciju džemata“ i funkcionisanje: dž.odbora, mekteba, džematskih sekcija, škole bosanskoga jezika.
Zaključeno je da se redovne godišnje skupštine ubuduće održavaju ca.sredinom Februara
6) Po završetku skupštine(13:48) , je premijerno prezentovana animacija/video budućega izgleda objekata kojega namjeravamo graditi (3D vizualizacija vanjskoga i unutrašnjega izgleda)