Islamska zajednica

Održana sjednica Rijaseta

Danas je u Sarajevu, pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, održana 30. redovna sjednica Rijaseta. Sjednici su prisustvovali svi članovi Rijaseta.

Rijaset je usvojio Prijedlog plana rada za 2021. godinu na koji će, u daljoj proceduri, svoje mišljenje dati Vijeće muftija, a nakon toga će ga Rijaset uputiti prema Saboru kao konačan Prijedlog plana rada za narednu godinu.

Rijaset je također usvojio Prijedlog budžeta za 2021. godinu. Ovaj dokument, također ide prema Vijeću muftija na razmatranje. Vijeće muftija donijet će odluku o rasporedu sredstava iz Bejtu-l-mala koji je sastavni dio budžeta. Budžet će, kao i Plan rada, u formi konačnog prijedloga biti upućen Saboru IZ-e na usvajanje.

Na sjednici je razmatran Izvještaj o provedenim aktivnostima u kampanji protiv poroka kockanja. Ocijenjeno je da je Islamska zajednica učinila velike napore na podizanju svijesti o potrebi suzbijanja ovog društvenog poroka. Rijaset je pohvalio Komisiju koja je realizirala ovu kampanju i spomenuti Izvještaj usvojio.

Odobrena su sredstva za podršku projektima Mreže mladih na nivou muftijstava. Razmatrani su i predmeti radno-pravnog statusa, kao i niz tekućih pitanja.