Vijesti

Posjeta džematima Fedžr i Hidaje

Delegacija džemata Sindelfigen predvodjena imamom Amir ef. Meheljićem boravila  je 11. decembra 2021.godine u posjeti džematu Fedžr. Upoznali su se sa prostorijama džemataa Fedžr i  sastala sa imamom Izet ef. Bibićem. Tokom srdačnog susreta bilo je razgovora o budućim zajedničkim aktivnostima kao i iskustvu rada u džematima.

Razmijenili smo iskustva u oko izgradnje i nadogradnje džamijskih objekata naših džemata te razmijenili iskustva o tome kako što uspješnije voditi i upravljati ovakvim projektima. Ponuđena je i dogovorena uzajamna saradnja naših džemata u budućnosti kako bi generacijama koje dolaze omogućili i olakšali da nastave sa unapređivanjem ovog što je do sada postignuto.

A nakon posjete džematu Fedžr  smo posjetili i džemat Hidaje  gdje su nam domaćini prezentovali njihov projekat izgradnje  islamskoga centra. Naš džemat je, isto tako, ukratko prezentovao projekat nadogradnje naših prostorija. Dobili smo dosta kvalitetnih i korisnih savjeta i uskustava koje će nam koristiti u pripremi projektne dokumentacije i prikupljanju sredstava za izgradnju. Dogovorene su dalje uzajamne posjete i saradnja na nivou džematskih odbora i imama naših džemata.