Vijesti

Dan Sandžaka

Svim Bošnjacima i ostalim narodima želimo sretan DAN SANDŽAKA

Sandžak danas obilježava 20. novembar – Dan Sandžaka.

U Pljevljima je 20. Novembra 1943. godine osnovano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka (Zavnos) čime je Sandžak dobio svoju autonomiju u okviru koje je imao zagarantirano pravo na unutarnje samoorganiziranje i upravljanje vlastitim granicama.

Vođeni slobodarskom svijesti, idejom suživota i prožimanju tolerancije i univerzalnih ljudskih vrijednosti i tradicije antifašizma, narodi Sandžaka su se opredijelili za jedinstvenu, teritorijalnu, multietničku, i autonomnu regiju.

U opštinama Sandžaka se 20. novembar proslavlja kao neradni dan.