Vijesti

Obavijest o organizaciji putovanja na umru decembar – 2022.

Obavještavamo Vas da Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj u okviru svojih aktivnosti u 2022.godini organizira putovanje na umru.


TERMINI:
Termin 1: 22.12.2022 do 02.01.2023
Termin 2: 24.12.2022 do 03.01.2023
Termin 3: 25.12.2022 do 04.01.2023


PONUDE:
1. Ponuda VIP
Medina: Hotel Mead 5*
Mekka: Hotel Mekkah 5* (stari Hilton uz sami plato Harema)
Cijena: 2.300,00 EUR


2. Ponuda standard:
Medina: Hotel Bosphorus
Meka: Hotel Sahza 5* (u samoj blizini Harema)
Cijena: 2.100,00 EUR


PONUDE SADRŽE:
Set poklon (ruksak, Priručnik Umra i sedžada )
Zem Zem voda
Iskusni vodiči
Doručak
Obilazak znamenja Medine
Obilazak znamenja Mekke

Administracijska obrada dokumentacije i viziranje pasoša


ZA PRIJAVU JE POTREBNO PRIPREMITI:
Pasoš sa rokom važenja najmanje 6 mjeseci od dana polaska
Boravišna dozvola (Aufenthaltserlaubnis) sa važenjem najmanje 6 mjeseci od dana polaska.
Dvije slike formata za pasoš (slike moraju biti iste, jednoobrazne, sa bijelom pozadinom).


VAŽNO: Žene moraju imati sliku s maramom na glavi)


Vakcinacijsku knjižicu tvz. “žuti karton” (Internationales Impfbuch) sa slijedećom vakcinom:
Mencevax ACYW135.
Primljena vakcina COVID-19 najmanje dvije doze.
Ukoliko u pasošu ne stoji upisano islamsko ime, treba priložiti potvrdu o Šehadetu ovjerenu od
strane džemata
Bračni par sa različitim prezimenom treba priložiti vjenčani list ukoliko je supruga mlađa od 45
god.


PRIJAVA:
Vaše prijave i potrebnu dokumentacija možete poslati putem e-maila: umra@igbd.org
Dokumneti poslani putem e-maila trebaju biti skenirani i proslijeđeni u pdf. formatu
Uslikane i poslane dokumente mobinim telefonom, ukoliko su u kvalitetnoj rezoluciji, smatramo također važećim. Poslati putem aplikacija WhatsApp-a ili Viber-a na telefon 0179 9751034


VAŽNE NAPOMENE:
– Krajnji rok za prijavu je 10. decembar 2022. godine
– Broj mjesta je ograničen i po popunjavanju predviđenih mjesta ponuda će biti zatvorena!