O nama

Mr. Amir ef. Meheljić

Mr. Amir-ef. Meheljić je rođen 19. 01. 1975. g. u Brčkom. Osnovnu školu je završio u Vražićima, općina Čelić, a potom Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu.

U proljeće 1992. godine izbija agresija na Bosnu i Hercegovinu, koja prekida školovanje u trećem razredu Medrese. Po izbijanju ratnih dejstava dobrovoljno se prijavljuje u redove Armije BiH (bio je pomoćnik komandira III čete za moral i vjerska pitanja pri IV bataljonu 208. brdske brigade Čelić)  i učestvuje u odbrani domovine. Gotovo cijelo vrijeme rata obavljao je sve imamske dužnosti (posebno treba izdvojiti da je za vrijeme rata ogasulio i klanjao dženazu za oko 50 boraca i civila, iako vrlo mlad sa 18 godina života).

Potkraj ’94. godine odlazi u Sarajevo i redovno završiava IV razred Medrese. Po povratku iz Sarajeva u proljeće ’95. ponovo se vraćam u Armiju, do konačne demobilizacije avgusta iste godine.

Prvi radni imamsko – hatibsko – muallimski angažman od 01. 09. 1995. godine je bio u džematu Kuge, MIZ Srebrenik, a 15. 06. 1996. g. iz džemata Kuge prelazi u džemat Brnjik, MIZ Čelić, gdje ostaje do 01. 09. 2013. g.

U toku imamske službe završava Fakultet islamskih nauka (FIN) u Sarajevu, a nakon diplomiranja (2007. godine) upisuje postdiplomski (magistarski) studij na istom Fakultetu i polaže sve ispite u roku.

Odbrana magistarskog rada je upriličena 26. 06. 2013. g.  na FIN-u u Sarajevu, čime je stekao stručno zvanje magistar islamskih nauka iz oblasti Islamske kulture i civilizacije. Tema magistarskog rada je bila: „Imamski rad u toku agresije na BiH, s posebnim osvrtom na sudbinu Ibrahim ef. Halilovića – muftije banjalučkog“.

Nedugo nakon sticanja magistarske diplome,  01. 09. 2013. g., prelazi na imamsku službu u džemat Kassel (Njemačka). Od pet godina imamske službe, provedene u Kasselu, tri godine je obavljao dužnost Glavnog imama MIZ-e Frankfurt.

U maju 2018. godine objavio je knjigu, prerađeni magistarski rad,  pod nazivom “Imami na okupiranim teritorijama 1992-1995”, koja je izdata od strane Ilmijje BiH.

Na službu u džemat Sindelfingen dolazi 01. 09. 2018., gdje se i danas nalazi.

Godine 2007. je obavio hadž u svojstvu vodiča ispred IZ BiH.

Oženjen je i otac tri sina.

Pored imamskoga rada, radio je honorarno na poslovima nastavnika islamske vjeronauke u OŠ Vražići, oko 7 godina. Nakon što je završio FIN, opet honorarno, obavljao je posao profesora islamske vjeronauke u MSŠ Čelić u periodu 01. 09. 2007. – 01. 12. 2012. (više od 5 godina).

Položio je stručni ispit za rad u prosvjeti pred komisijom Pedagoškog zavoda Tuzla, kao i stručni ispit za imame, hatibe i mallime pred komisijom Rijaseta.

Takođe je završio kurs koji je organizirala Rijasetova Agencija za halal cerificiranje hrane čime je postao auditor ove agencije.