Foto: Vakufnama

Vakufnama kojom se potvrđuje da je naš džemat uvakufio imovinu u skladu sa pozitivnim propisima Islamske zajednice u BiH.

Read More